Jak utworzyć czat - rozmowa "na żywo". Tworzenie grup.

Jak utworzyć czat. Przykład rozmowy "na żywo" z uczniem. Pozwala nam kontrolować obecność ucznia na wirtualnej lekcji. Tworzenie grup uczniów w obrębie kursu.