Jak umożliwić uczniom dostęp do kursu/przedmiotu

Wideo instrukcja pokazuje jedną z metod dostępu do kursu / przedmiotu. Uczeń samodzielnie zapisze się na kurs za pomocą hasła ustawionego przez prowadzącego zajęcia.