Jak dodać materiały edukacyjne na platformę

Instrukcja wideo pokazuje w jaki sposób można dodać, dołączyć do tematu zestaw materiałów edukacyjnych, zadanie do wykonania przez ucznia oraz polecenie przesłania rozwiązania zadania.